Oczyszczanie i udrażnianie

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków stanowi obecnie ważny element funkcjonowania miejskich aglomeracji oraz mniejszych miasteczek. W przypadku większości miast system kanalizacyjny będzie również przenosił część ścieków przemysłowych do oczyszczalni, która zwykle otrzymywała obróbkę wstępną w samych fabrykach, aby zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń. Jeśli system kanalizacyjny jest kanalizacją łączoną, będzie on również przenosił odpływ miejski do oczyszczalni ścieków.

Proces udrażniania kanalizacji

Czynność udrażniania kanalizacji to proces usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych, zawierających głównie ścieki domowe oraz niektóre ścieki przemysłowe. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne są stosowane do usuwania zanieczyszczeń i wytwarzania oczyszczonych ścieków, które są wystarczająco bezpieczne do absorpcji przez środowisko naturalne. Produktem ubocznym oczyszczania ścieków jest półstały odpad lub gnojowica, zwana osadem ściekowym. Osad musi zostać poddany dalszej obróbce, zanim będzie odpowiedni do zastosowania np. przy uprawach rolnych.

Ciekawą ofertę można znaleźć tu: https://ofma.pl

Możesz również polubić…