Miesięczne Archiwum: lipiec 2017

Staw kolanowy i jego więzadła

Staw kolanowy jest stawem złożonym, ponieważ łączą się w jego obrębie dwie kości – kość udowa i kość piszczelowa. Pod względem funkcjonalności jest stawem zawiasowym. Oznacza to, że umożliwia wykonywanie ruchów – zginania, prostowania...