Staw kolanowy i jego więzadła

Staw kolanowy jest stawem złożonym, ponieważ łączą się w jego obrębie dwie kości – kość udowa i kość piszczelowa. Pod względem funkcjonalności jest stawem zawiasowym. Oznacza to, że umożliwia wykonywanie ruchów – zginania, prostowania oraz – w zgięciu – ruchów rotacyjnych. Jest to też największy ze stawów znajdujących się w ludzkim ciele.

Więzadło poboczne przyśrodkowe kolana i inne więzadła

Staw kolanowy człowieka znosić musi bardzo duże obciążenia, które skutkować mogą szeregiem niebezpiecznych urazów, w konsekwencji których sprawne poruszanie się może być uniemożliwione lub w znacznym stopniu utrudnione. Z tego powodu staw musi być umocniony za pomocą wielu różnych więzadeł. Podstawowy podział obejmuje więzadła zewnętrze i wewnętrzne. Zewnętrzne więzadła obejmują: więzadło poboczne piszczelowe, więzadło poboczne strzałkowe, więzadło i troczki rzepki, więzadła podkolanowe skośne, więzadło podkolanowe łukowate. Więzadła wewnętrzne obejmują natomiast: więzadła krzyżowe przednie, więzadła krzyżowe tylne, więzadła poprzeczne, więzadła łąkotkowo-udowe przednie i więzadła łąkowato-udowe tylne.

Możesz również polubić…