Liceum dla dorosłych – twoja szansa na sukces

Podnoszenie kwalifikacji zwiększa twoje szanse na rynku pracy czyniąc cię atrakcyjnym i pożądanym pracownikiem. Nawet jeśli masz dyplom ukończenia szkoły zawodowej lub podstawowej, nadal masz szansę zdać egzamin dojrzałości i dostać się na wymarzone studia, które będą cennym punktem w twoim życiorysie zawodowym.

Liceum ogólnokształcące

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może wybrać technikum, szkołę zawodową albo liceum ogólnokształcące. Klasyczne liceum pozwala na przygotowanie absolwentów do pozytywnego zdania matury, która jest niezbędna, aby zostać przyjętym na studia. W młodym wieku trudno jednak zdecydować o swojej przyszłości, wiele osób decyduje zatem na szkołę zawodową, by po osiągnięciu pełnoletności posiadać umiejętności niezbędne do wykonywania konkretnej pracy. Czasem do awansu w pracy potrzebny jest również dyplom ukończenia uczelni wyższej. Na szczęście nawet jeśli kształciliśmy się w zawodzie, nadal mamy szansę zdać maturę i ukończyć studia. Na potrzeby absolwentów szkół zawodowych, którzy chcą zdać egzamin maturalny, powstały licea dla dorosłych.

Liceum dla dorosłych

Kształcenie w szkole ogólnokształcącej dla dorosłych może kontynuować właściwie każdy. Zwykle absolwenci szkół zawodowych mogą przygotować się do matury w rok. Uczą się wyłącznie z przedmiotów obowiązkowych na maturze oraz dodatkowych, które zamierzają zdawać.
W wielu placówkach funkcjonuje liceum zaoczne, które pozwala słuchaczom pracować zawodowo i jednocześnie przygotować się do egzaminu maturalnego. Ponadto bardzo często nauka jest bezpłatna, co pozwala zaoszczędzić na korepetycjach i innych kosztach związanych z samodzielnym przygotowaniem się do egzaminu, a słuchacze otrzymują legitymację uczniowską pozwalającą na korzystanie ze zniżek choćby w komunikacji miejskiej.

Polecane liceum dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Europejskiego Centrum Nauki Vademecum w Nysie ( https://www.vademecum.nysa.pl/) zapewni ci nie tylko przygotowanie do matury, ale również zdobycie dodatkowych umiejętności. Oprócz podstawowych przedmiotów możesz uczęszczać na zajęcia specjalizacyjne z języków obcych, ochrony środowiska, pierwszej pomocy czy strzelectwa. W dodatku nauka jest całkowicie bezpłatna, więc nie tylko nic nie tracisz, a możesz sporo zyskać.

Rekrutacja do liceum

Aby zostać przyjętym należy posiadać świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Potrzebne jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Możliwe jest przesłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Rekrutacja rozpoczyna się 7 czerwca 2021, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Możesz również polubić…