Informator przedszkolny.

Publiczne przedszkole w Lubichowie, które mieści się przy ulicy Zblewska 30, to placówka z wieloletnią tradycją, gdzie uczęszczają dzieci od trzeciego do szóstego roku życia. Placówka jest odremontowana, oferuje kształtowanie kompetencji rozwojowych podopiecznych a także podczas pobytu trzy posiłki dla dzieci.

Realizacja polityki oświatowej w przedszkolu.

Pracownicy przedszkola mają na szczególnej uwadze rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci. Kadrę oświatową cechuje przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do każdego ucznia. W przedszkolu kształtowane są patriotyczne postawy wobec ojczyzny, tworzone są warunki do samodzielności dzieci, a także wzbogacana jest wiedza dotycząca ekologii najbliższego środowiska oraz zdrowego i bezpiecznego trybu życia. Dodatkowo w przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne, ćwiczenia zdolności grafomotorycznej oraz porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym – j. angielskim.
W placówce dzieci poprzez zabawę uczone są także kompetencji matematycznych, informatycznych i technicznych, a także społeczne i obywatelskie.

Przedszkole jest pierwszym miejscem dziecka, w którym doświadcza uczenia się. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych potrzeb ucznia, dostosowanie odpowiedniego programu pracy pod kątem możliwych umiejętności, a także przygotowanie go do różnych form nauki, takich jak praca grupowa czy też samodzielna. Poprzez zajęcia z muzyki, rysunku czy kółka teatralnego, dzieci uczone są wyrażania swoich emocji, które pomagają w nawiązywaniu relacji.

 

Możesz również polubić…