O zabytkach słów kilka – Czy zabytki są ważne? Czy należy o nie dbać?

Czy zabytki są ważne? Czy należy o nie dbać? Już na początku odpowiem zdecydowanym „tak!”. Ale zacznijmy od początku. Zabytek w prawie każdym języku pochodzi od słowa „pamiętać” . Pamiątka, wytwór działalności człowieka, który jest świadectwem minionej epoki czymś co posiada wartość sentymentalną, ale nie tylko.

 

Zabytek posiada wiele innych wartości :naukowych, artystycznych czy zwyczajnie historycznych – jak to na rzecz z przeszłości przystało.
Zabytki są i powinny być dla nas ważne, bo ukazują nam istotę przemijania czyli coś czego pojęcie wśród zwierząt jest znane tylko człowiekowi. My ludzie rozumiemy to, że kiedyś przyjdzie kres a śmierć bliskich niesamowicie nas dotyka, zostawiamy po nich rzeczy, które będą nam przypominać o ludziach zanim odeszli. Zdjęcia, biżuteria czy elementy garderoby zostawiamy to by było nam lepiej, by czuć bliskość tej osoby, której już nigdy nie zobaczymy. Ale czy wszystko może być uznane za zabytek? Otóż nie. Według Watera zabytek to przede wszystkim coś w rodzaju dowodu na podstawie którego możemy powiedzieć co, kiedy i gdzie miało miejsce. Coś co jest świadectwem przeszłości. Według definicji Waltera zabytkami najczęściej są nagrobki i różnego typu dokumenty, ale tak naprawdę może to być wszystko co spełnia powyższe kryteria.

 

By zabytkiem nie było wszystko co ma określony wiek zaczęto tworzyć spis racjonalnych kryteriów doboru przedmiotów – zaczęto to robić w czasach Rewolucji Francuskiej kiedy to właśnie pojawiło się coś w rodzaju nieznanej dotąd profesji, gdyż wszystkich wyborów dokonywali ludzie znający się na rzeczy – artyści i uczeni. To oni uznawali co będzie pożądane, co trzeba zachować a co można zlicytować. I tak zapoczątkowano ochronę zabytków i ich spis. Zaczęto odróżniać pamiątki narodowe oraz odkryto, że każda rzecz jest otoczona pewną ideologią nie tylko polityczną ale i też religijną. W latach trzydziestych XIX wieku powołano komisję do spraw Pamiątek Historycznych, która zleciła badanie stanu pamiątek na terenie całego państwa francuskiego. Najstarsze budynki objęto szczególną ochroną. Zaczęto tworzyć opisy form struktury, która się zachowała, spisywano ich dzieje i dzięki temu zaczęto tworzyć nazwy niektórych elementów architektonicznych takich jak na przykład tympanon czy portal. Opisy te od początku tworzono według pewnego schematu – od ogółu do szczegółu, od dołu do góry. Wtedy już stwierdzono, że istnieją ważne elementy, które trzeba konserwować, zatrzymać ich proces starzenia.

 

Wydaje mi się, że obecnie nasza świadomość buduje się i zmierza w dobrym kierunku. Ludzie bardziej interesują się rzeczami z przeszłości a historia sama w sobie cieszy się popularnością a historycy? Historycy cieszą się uznaniem i szacunkiem – znaczenia przeszłości jest dużo większe. Dbajmy o to co zostało nam po poprzednich pokoleniach, skoro już w XIX wieku zrozumiano istotę pamiątek to znaczy, że my ludzie XIX wieku musimy dbać o to co zostało nam po poprzednich pokoleniach, by te przyszłe mogły poznać przeszłość.

Możesz również polubić…